Η καινοτομία ISH χορηγήθηκε από την Digital Bathroom Association