Συζήτηση με τον καθηγητή Korneel Rabaey για την ακραία αποκεντρωμένη ανακύκλωση νερού 2 Δεκεμβρίου 2021 Κτίριο CAPTURE, Γάνδη, Βέλγιο (ζωντανή εκδήλωσ